Zoeken Help

Zoekwoorden kunnen worden gescheiden door EN- en/of OF-instructies voor meer controle over de zoekresultaten.

De zoekopdracht Alcapa EN zijde levert alleen resultaten waarin beide. woorden tegelijk voorkomen. Maar de opdracht Alcapa OF zijde levert ook de vindplaatsen waar slechts één van beide woorden in voorkomt.

Als u zoekt naar een letterlijke frase plaatst u de frase tussen dubbele aanhalingstekens (").

De zoekopdracht "spinnen en vilten" bijvoorbeeld, kan alleen resultaten opleveren waar deze zin er letterlijk in staat.

Met haakjes verfijnt u uw zoekopdracht nog meer.

Zo zou u de opdracht Alpaca en (zijde of handgeverfd of "spinnen en vilten") kunnen gebruiken om tekst te vinden die iets bevatten over zijde of handgeverfd of "spinnen en vilten" in combinatie met Alcapa.
Close Window [x]