Privacy & Cookie beleid

Uw privacy in de winkel van Wol-Uniek

Conform de geldende privacywetgeving gebruikt wol-Uniek persoonsgegevens die via deze website worden verzameld, alleen voor het doel waarmee u ze hebt achtergelaten.

De Wet bescherming persoonsgegevens

Bij het verwerken van persoonsgegevens volgt Wol-Uniek de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Deze wet helpt de privacy van burgers te beschermen. Dit betekent dat ook persoonsgegevens die via internet worden verzameld, bewaard, gebruikt, of op enige andere vorm ter beschikking gesteld, met elkaar in verband gebracht, alsmede afgeschermd worden, onder deze wet vallen. Op grond van deze wet mogen persoonsgegevens alleen worden verwerkt als dat uitdrukkelijk meegedeeld is en als de reden is aangegeven waarvoor de gegevens bewaard worden.

Definitie van persoonsgegevens

Onder een persoonsgegeven wordt verstaan een gegeven dat herleidbaar is tot een "geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon". Dat betekent dat de naam van een persoon op wie de gegevens betrekking hebben bekend is, dan wel dat die persoon kan worden achterhaald. Voorbeeld van een persoonsgegeven is een naam of een huisadres, maar ook e-mailadressen kunnen persoonsgegevens zijn.

Uw persoonsgegevens op de website van Wol-Uniek

Daar waar uw persoonsgegevens verwerkt worden, staat precies vermeld welke gegevens voor welke doeleinden gebruikt worden. Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Dat betekent dat als u bijvoorbeeld uw naam en adres invult voor het toezenden van een artikel, deze gegevens niet worden gebruikt om u ongewenst andere artikelen of reclame toe te zenden. Het betekent bovendien dat uw gegevens niet worden gebruikt voor andere doeleinden, zoals het toesturen van bijvoorbeeld persberichten. Wol-Uniek zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Als u besluit een beoordeling te schrijven, zal deze na beoordeling door Wol-Uniek op de website worden gepubliceerd onder vermelding van uw voornaam of letters. We zijn benieuwd naar de meningen van onze bezoekers, maar behouden het recht bijdragen die niet aan onze sitevoorwaarden voldoen niet te publiceren.

Gegevens kunnen echter wel worden gebruikt voor opsporing, als via de site strafbare feiten worden gepleegd of strafbare uitlatingen worden gedaan (en verdere uitzonderingen zoals genoemd in artikel 43 Wet bescherming persoonsgegevens). Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld.
Voor alle verwerkingen van persoonsgegevens geldt dat alleen die gegevens worden gebruikt die u zelf actief heeft achtergelaten.

Als er zogenaamde informatieprofielen worden bijgehouden, dan worden die uitsluitend gebruikt om de website beter af te stemmen op de behoefte van de gebruiker en wordt dat u van te voren meegedeeld. Informatieprofielen houden bij waarop gebruikers zoeken (zoektermen), welke informatie ze opvragen en bijvoorbeeld hoe ze door de site navigeren. Deze gegevens zijn niet gekoppeld aan persoonsgegevens. Ze kunnen dus niet worden herleid naar een persoon.

Cookies binnen de Wol-Uniek webwinkel

Een cookie is een bestand dat via de website op uw computer opgeslagen wordt, om bezoekers van een site te identificeren. Ze kan informatie bevatten als datum en tijd van het bezoek, gebruikersnamen of door de bezoeker gekozen instellingen voor de betreffende website. Webbrowsers bieden de gebruiker de mogelijkheid om ondersteuning voor cookies geheel of gedeeltelijk uit te schakelen, vanwege bijvoorbeeld een behoefte aan privacy.

De Wol-Uniek webwinkel gebruikt alleen cookies voor het bijhouden van bezoekersstatistieken. Bezoekers die tijdens het raadplegen van de winkel cookies weigeren, krijgen dezelfde informatie te zien als bezoekers die wel cookies accepteren.

Vragen Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van Wol-Uniek, dan kunt u ons een e-mail sturen. Wij helpen u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.